Trafikexempel

Jag vill ropa på min kompis SA3BPE? Då kan man med fördel göra ett individanrop med private call mot id 2403003 som SA3BPE har.
Jag vill ropa CQ och köra DX? Då gör du lämpligast det på TG91, här är det trafik dygnet runt. Se listan om talgrupper.
Jag vill samla min klubb till en informationssändning? Lämpligaste talgruppen för detta är respektive repeaters ID som TG, använd group call.
Jag vill leta efter en kompis i Tyskland? Då söker du upp din kompis DMR-id på https://www.radioid.net/ och ropar sedan med private call.