APRS / DPRS

BrandMeister DMR MasterServer har inbyggda APRS-funktioner:
  • Positionrapporter för Hytera- och Motorola-radioapparater kan vidarebefordras till APRS
  • Telemetrihändelser för Hytera- och Motorola-radio kan vidarebefordras till APRS
  • Privata textmeddelanden kan skickas via APRS
  • Privata textmeddelanden kan tas emot från APRS-nätverket
  • APRS-gruppbulletiner kan tas emot från APRS-nätverket
  • APRS-queries till DMR-radio