Registrering

Du registrerar dig för ett sjusiffrigt DMR-id på https://radioid.net/ Du måste ha detta id för att kunna använda systemet. OBS, detta är en ny site då den gamla gick i graven 19/12-2020. De som registrerat sig på gamla siten, ham-digital.org uppmanas att skapa ett konto på nya siten och uppdatera sina uppgifter. Använd endast engelsk stavning dvs inga ÅÄÖ eller internationella varianter som AA, AE eller OE utan använd A eller O istället tex GAVLE för GÄVLE
Har ni problem med att logga in lägg ett support ärende via radioid.net & knappen support.
SG-signal är idag väldigt sällan det finns behov av. På gränsen till aldrig en sådan behövs. På en hotspot kör du med två siffror på ditt sjusiffriga ID som suffix (Pi-Star) för DMR.
SG-signal har du bara behov av om du tänkt köra en hotspot med både DMR och D-Star. Det är bara på D-Star behovet av en sådan teknisk signal kan finnas.
Repeatrar registreras på samma site men med lite olika tillvägagångssätt samt att ett repeater-id är sex siffror långt kontra en användares sju siffror.
  • SA3BPE = 2403003
  • SA3BPE-B Hotspot = 240300301
  • SK3RHU Repeater UHF = 240325
240 är siffror för Sverige, dvs vår ”landskod”. Förr registrerades fjärde siffran för distriktsiffran i ditt call. Detta har man frångått och nu delas det ut id löpande från 2400001.