FAQ / Ordlista

Här kommer en liten FAQ / ordlista över begrepp som du kan stöta på.

Cluster

På svenska kluster. En lokal TG som på masterserver kan vara länkad till annan TG.
Exempel 1: SK3RHU CLX. Kör man med TG7 lokalt på SK3RHU VHF eller UHF hamnar man på TG24033 på masterservern. TG7 fungerar enbart lokalt. TG24033 kommer däremot att fungera oavsett vilken masterserver som används på annan hotspot eller repeater.
Exempel 2: Kluster Östergötland. Kör du med TG8 mot repeatrar som är kopplade till detta kluster når du bara inom klustret inom respektive masterserver. Dvs alla anslutna klusternoder måste vara anslutna mot samma masterserver då det saknas koppling mot TG i nätverket. Du kommer alltså inte nå de som använder en BM2401 ansluten Kluster Östergötland från BM2402 och vice versa.

Pi-Star

Pi-Star är en image som ursprungligen är "byggd" för Raspberry Pi. Konceptet är enkelt, tillhandahåller de komplexa tjänsterna och konfigurationen för Digial Voice på amatörradio på ett sätt som gör det lättillgängligt för alla som precis har börjat, men gör det konfigurerbart nog att vara intressant för de av oss som inte kan låta bli att experimentera.

RX Group List

RX Group List – används som en sorts digital squelch där man lägger in de talgrupper man önskar höra. Är det tyst i din radio bör du först kontrollera hur det ser ut i din RX Group List, är den tom så släpper din terminal inte igenom trafik.

ARS (Automatic Registration Service)

ARS (Automatic Registration Service) – Motorola terminologi som beskriver en terminals funktion om att skicka positionsdata i nätet. Vi radioamatörer kan nyttja detta för att synas på t ex aprs.fi etc.

RRS (Radio Registration Service)

RRS (Radio Registration Service) – Hytera-terminologi som beskriver en terminals funktion om att skicka positionsdata i nätet. Vi radioamatörer kan nyttja detta för att synas på t ex aprs.fi etc.
Till skillnad från ARS krävs inte denna tjänst för att möjliggöra platsrapportering på Hyteraradios med integrerad GPS-mottagare.

Code Plug

Code Plug – på svenska kodplugg. Programmeringsfil för en radio.

DMR-id

Ditt sjusiffriga DMR-id får du här; https://www.radioid.net/
Historiskt så delades det ut enligt följande princip; 2400001 där 240 är landskoden för Sverige, den fjärde 0:an för distriktet och de sista tre siffrorna ett löpnummer.
Ovanstående princip har man frångått och delar numera enbart ut ID enligt följande princip; 240 för Sverige och sista fyra siffrorna är ett löpnummer.

Hangtime

Private Call Hangtime och/eller Group Call Hangtime sätter tidslängden som terminalen ger användaren möjlighet att enbart trycka PTT för att svara ett anrop.
Exempel:
SM3UPI ligger med sin terminal på TG2403 och SA3BPE ropar på TG240 så kan man i programmeringen av SM3UPI´s terminal ange Group Call Hang Time på ex vis 6 sekunder. SM3UPI har då 6 sekunder på sig att trycka in PTT för att besvara SA3BPE´s anrop på TG240 utan att göra någon justering av sin terminal.
Detta förutsätter att funktionen överhuvudtaget finns – det skiljer sig (ofta) mellan de olika fabrikaten. Läs din terminals spec för info om detta.
Vidare så krävs det ju förstås att SM3UPI har programmerat sin terminal med rätta uppgifter om den repeater/hotspot som SM3UPI är QRV på.
Repeater/Hotspot´s inställningar och programmering spelar också in. Funktionen måste här vara aktiverad och rätt programmerad. Leta efter Hangtime-begreppet i ditt program (CPS) för respektive terminal.

Masterserver

Masterserver – En server som håller reda på hotspots, repeatrar och användare. Denna routar oss rätt enligt det ID (talgrupp, individid eller klusterID) vi sänder ut.

LoopBan

I varje BrandMeister masterserver körs något som kallas LoopBan för att förhindra loopar i nätet.
Om du sänder 5 gånger med en tid av mindre än 2 sekunder inom en period om 60 sekunder kommer du få ett röstmeddelande som säger ”User Blocked”.
Denna blockering är aktiv i 60 minuter på respektive masterserver som detekterat loopen.
Du kan häva blockeringen genom att temporärt ändra masterserver i din Hotspot eller repeater. Eller helt enkelt vänta de 60 minuter som blockeringen ligger aktiv.
Tänk på att inte aktivera funktioner som har liknande sändningsmönster som generar en blockering. För dig med Hotspot se till att BER är mindre än 1%.

BER - Bit Error Rate

BER står för Bit Error Rate. Detta värde bör ej vara högre än 1 %. Ju närmare 0 % du kommer ju bättre är det. Speciellt viktigt att trimma in detta värde är om du kör hotspot eller repeater baserad på MMDVM-kort.

API - Application Program Interface

API är ett slags protokoll som används för att program, system och applikationer på ett enkelt sätt ska kunna prata med varandra, en slags tolk som kommunikationen går genom. Man kan beskriva ett API som ett strukturerat sätt att överföra data från ett ställe till ett annat.
Mer info om API mellan BrandMeister och Pi-Star; http://wiki.pistar.uk/PI-Star_integration_with_BrandMeister_API
Mer info om API:er hos BrandMeister; https://wiki.brandmeister.network/index.php/API
Sedan den 19/8-22 används numera v2 på API:er, har du satt upp API för t ex Pi-Star så bör du snarast byta ut din API-nyckel till nya v2 formatet. Instruktion för Pi-Star; http://wiki.pistar.uk/PI-Star_integration_with_BrandMeister_API