Color Code

För att hålla ett enkelt system kring Color Code, dvs en form av digital PL-ton/CTCSS, bör man följa följande principer (den högra siffran är för framtida bruk):
SM0 - 0 alt 8
SM1 - 1 alt 9
SM2 - 2 alt 10
SM3 - 3 alt 11
SM4 - 4 alt 12
SM5 - 5 alt 13
SM6 - 6 alt 14
SM7 - 7 alt 15
Observera att detta gäller såväl DMO ((Direct Mode Operation) direktförbindelse utan repeater eller hotspot), som TMO ((Trunked Mode Operation) Repeatrar & Hotspots).
Last modified 1yr ago