Talgrupper

Talgrupp (Eng; Talk Group) är som en virtuell tal-/datakanal på servern. Förkortas vanligen TG. Det finns idag fyra varianter av talgrupper:
1. Statisk TG – TG som repeaterns sysop lagt som standard på repeaterns TS1 eller TS2.
2. Dynamisk TG – TG som en användare aktiverat genom att exempelvis PTT:a en talgrupp från sin terminals kontaktbok.
3. Cluster – TG som är som ett litet kluster för exempelvis två repeatrar när man vill få till en digital crossbandslänk mellan VHF och UHF.
4. Schemalagd TG – TG som är lagd som statisk TG men schemalagd att enbart vara uppkopplad under en viss tid.