BM2401 – QRT from 2023-05-01

BM2401 kommer att stängas ner from 230501. Om du använder dns-namn idag mot BM2401 så kommer du flyttas automatiskt men om du använder ip:n som BM2401 har i din repeater/hotspot så måste denna ändras till BM2402:s (44.5.24.178) innan den 1 Maj.
Den svenska masterservern för BrandMeister kallas i användarmun BM2401. Du hittar BM2401 dashboard här; http://83.233.234.102/status/status.htm
Det är masterservern som håller reda på oss och sköter trafiken mellan användare och system.
Blocked Users finns listade här; http://83.233.234.102/status/places/BlockedUsers.htm
Skulle du råka nyckla PTT för många gånger inom en kort period utan att säga något kan du råka ut för att bli blockerad. Detta är en säkerhetsfunktion i masterservern om man råkar ha sin terminal i fickan och PTT:ar av misstag. På så sätt slipper kompisarna bli irriterade och du ockuperar inte en talgrupp.
BM2401 har FQDN 2401.master.brandmeister.network alt. bm2401.dmrsweden.se